Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego pracownika?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, oprócz spraw formalnych, takich jak uczciwa umowa, ubezpieczenie, podatki i tym podobne, powinien zatroszczyć się o bezpieczeństwo pracy swoich podwładnych. Aby skutecznie dbać o zdrowie zatrudnianych przez siebie ludzi powinien udostępnić im artykuły BHP odpowiednie do ich stanowiska i występujących na nim zagrożeń. W artykuły zabezpieczające pracowników można zaopatrzyć się w […]