Skip to content

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A OBRÓT PRYWATNY

Wszystkie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dzielą się na dwie duże grupy. Pierwsza z nich to zamówienia publiczne, a druga to zamówienia w obrocie prywatnym. Druga z nich jest doskonale wszystkim znana, ponieważ dotyczy osób prywatnych. Zamówienia publiczne są zarezerwowane zaś dla podmiotów państwowych.

Jako, że zamówienia publiczne Poznań dotyczą pieniędzy publicznych, są one obwarowane szczegółowymi i restrykcyjnymi procedurami postępowania. Nic, podczas procesu określania umowy zamówienia publicznego nie dzieje się przypadkiem, ani nie wynika z przyczyn subiektywnych. Obrót prywatny charakteryzuje się większą elastycznością, dzięki większej swobodzie działania. Istnieje tutaj znacznie więcej wariantów postępowania, aniżeli w przypadku zamówień państwowych. Zamówienia publiczne doradca to osoba zajmująca się przekazywaniem porad uczestnikom przetargu. Każdy uczestnik tego procesu powinien posiadać tego rodzaju osobę. Wystarczy wpisać hasło w wyszukiwarkę „zamówienia publiczne doradca”, aby znaleźć taką osobę za pośrednictwem internetu. Co jeszcze istotne, w zamówieniach publicznych każdy wykonawca musi być traktowany równo, co oznacza, że żaden nie może być faworyzowany. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, Poznań jest miastem, w którym wiele się dzieje w tym zakresie.